Zadaj nam pytanie, zgłoś sugestię lub prześlij komentarz, pisząc na adres mailowy wroclaw@papabar.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Kontakt telefoniczny pod numerem: +48 71 341 04 85.

Ask a question, suggest something or send a comment at wroclaw@papabar.pl or fill in a form below.
Telephone contact: +48 71 341 04 85

Nasz adres: / Our address: Papa Bar – ul. Rzeźnicza 32/33, Wrocław

Contact form

* Required fields